Wetenschappelijk onderzoek

De Haar Mineralen Analyse is een betrouwbare analyse, aangezien deze analyse wordt ondersteund door een indrukwekkende hoeveelheid literatuur in verschillende gerespecteerde nationale en internationale wetenschappelijke publicaties. In de afgelopen vijfentwintig jaar is het testen van mineralen in het haar uitgebreid onderzocht. Het nut van de Haar Mineralen Analyse voor het in kaart brengen van mineralen en zware metalen is met veel wetenschappelijke studies bevestigd. Zo is onderzocht dat kinderen met ontwikkelingsstoornissen lagere concentraties zink in de haren hebben dan gezonde kinderen. Door vervolgens deze kinderen supplementen van zink in te laten nemen werd het niveau van zink positief beïnvloed.

Daarnaast wordt het haar gebruikt als één van de weefsels van de keuze door de Environmental Protection Agency in het bepalen van blootstelling aan giftige metalen. Een rapport uit 1980 van de E.P.A. verklaart dat mensenhaar effectief kan worden gebruikt voor de controle van giftige metalen. Dit rapport bevestigt de bevindingen van andere studies, waarin werd geconcludeerd dat menselijk haar een meer passend weefsel dan bloed of urine is voor het bestuderen van mineralen en spoorelementen.

Citaten uit wetenschappelijke studies

Hieronder volgen een aantal citaten uit wetenschappelijke studies die laten zien hoe betrouwbaar de Haar Mineralen Analyse is en het gebruik hiervan aanbevelen.

“Onderzoeksliteratuur steunt de opvatting dat spoorelementen van haren en nagels de lichaamsinname weerspiegelt … van waaruit men kan concluderen dat haren en nagels geschikte monsters zijn voor het evalueren van wat het lichaam opslaat.’

Hopps, H. C.: The Biological Bases for Using Hair and Nail for Analysis of Trace Elements. Trace Substances In Environmental Health VIII. Hemphill, D.D., ed. University of Missouri, Columbia. 1974.

‘Een dergelijke procedure dat groot potentieel heeft getoond, althans voor de bepaling van micro-element voeding …, is het gebruik van haar als het biologische monster. Misschien zou een nog belangrijker voordeel zijn dat haar, door de aard van het monster, een vrij lange termijn voedingstoestand weerspiegelt in plaats van recente (bv. de vorige maaltijd of dag) inname van voeding.’

Sauberlich, H. E.; Scala, J. H. Department of Nutrition, Letterman Army Institute of Research, San Francisco, California.

Dowdy, R. P. Department of Human Nutrition, Foods, and Food Systems Management, University of Missouri, Columbia, Missouri

‘Haar kan een continue registratie van de voedingstoestand bieden.’

Maugh, T. H. Hair: A Diagnostic Tool to Complement Blood Serum and Urine. Science1978; 202.

‘Verschillende onevenwichtigheden in mineralen die worden onthult door een haaranalyse kunnen op stofwisseling disfuncties wijzen voordat er enige symptomen optreden. Een Haar Mineralen Analyse wordt niet alleen gebruikt voor diagnostische doeleinden, maar ook om de voedingstoestand van de patiënt te bewaken totdat de voordelen van de behandeling bereikt zijn en de effecten van het programma zijn gestabiliseerd.’

 A Review of Hair Analysis for Minerals, Hormones and Drugs Ahmad, G. et al. A review Hair tissue Analysis: An analytical method for determining essential elements, toxic elements, hormones and drug use and abuse. Intl.Res.J.Appl.Basic Sci. 4, 2013.

‘Een Haar Mineralen Analyse werd uitgevoerd op honderdtwintig personen. Supplementen van magnesium en vitamine B6 werden gebruikt in de behandelingsgroepen en placebo‘s in de controlegroep. Een herhaling van de Haar Mineralen Analyse toonde een positieve invloed als gevolg van de supplementen. Magnesium niveaus waren verhoogd in het haar samen met een aanzienlijke vermindering van de zware metalen, lood en cadmium. Bovenstaande resultaten wijzen op een positieve invloed van magnesium supplementen op de vermindering van lood en cadmium in het haar bij de onderzochte individuen.’

Kozielec T, Salacka A, Karakiewicz B., The influence of magnesium supplementation on concentrations of chosen bioelements and toxic metals in adult human hair. Magnesium and chosen bioelements in hair., Magnes Res. 2004 Sep;17(3):183-8.

‘Uit de analyse is gebleken dat haarconcentraties van calcium, ijzer en zink de effecten van voedingssupplementen kunnen weerspiegelen.’

Leung PL, Huang HM, Sun DZ, Zhu MG., Hair concentrations of calcium, iron, and zinc in pregnant women and effects of supplementation., Biol Trace Elem Res. 1999 Sep;69(3):269-82.

‘Lood waarden in het haar correleren goed met een lood besmetting in het lichaam.’

Black AP, Knight R, Batty J, Haswell SJ, Lindow SW., An analysis of maternal and fetal hair lead levels., BJOG. 2002 Nov;109(11):1295-7.

‘De resultaten geven aan dat haarmonsters superieur zijn aan urinemonsters. Het gelijktijdig analyseren van haarmonsters en urinemonsters kan meer waardevolle informatie geven voor de preventie, diagnose, behandeling en onderzoek van diabetes.’

The diagnostics of diabetes mellitus based on ensemble modeling and hair/urine element level analysis. Chen H, Tan C, Lin Z, Wu T. Comput Biol Med. 2014 Jul;50:70-5.”